Handelsmerken

Informatie betreffende handelsmerken en dienstmerken

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van geregistreerde merken, dienstmerken en handelsmerken van NetSuite Inc. in de Verenigde staten en andere landen.

NETSUITE®
ONEWORLD®
SUITECLOUD®
SUITECOMMERCE®
SUITEWORLDSM
NETLEDGER®
ONE SYSTEM. NO LIMITS.®
SUITEAPPTM, SM

CLOUD NETSUITESM
NETSUITE ESSENTIALSSM
NETSUITE ONESM
SUITEANALYTICSSM
SUITEANSWERSSM
SUITEAPP.comTM, SM
SUITEBUILDERSM
SUITEBUNDLERSM
SUITECONSULTINGSM
SUITEFLEXTM
SUITEFLOWSM
SUITELETSTM
SUITESCRIPTTM
SUITESUCCESSSM
SUITESUPPORTSM
SUITETALKSM
SUITETRAININGSM
WHERE BUSINESS IS GOINGSM



Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van aanvullende geregistreerde merken, dienstmerken en handelsmerken van NetSuite Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde staten en andere landen.

GPROXY®
LIGHTCMS®
OPENAIR®
ORDERMOTION®
QUICKARROW®
RETAIL ANYWHERE®

Diverse andere handelsmerken en dienstmerken die worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen op deze website zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Voorbehoud van rechten

Het feit dat een naam of logo niet is vermeld op de bovengenoemde lijst kan op geen enkele wijze beschouwd worden als een verklaring van afstand van intellectuele eigendomsrechten die NetSuite in welke van haar producten, functies, dienstnamen of logo's dan ook heeft vastgelegd.

NetSuite, waaronder haar dochterondernemingen, behoudt alle rechten voor met betrekking tot haar handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen, handelsopmaak en alle andere kentekens voor herkomst van goederen en diensten ('Merk(en)'). Alle vormen van onbevoegd gebruik van een Merk dat eigendom is van NetSuite zijn strikt verboden.

Dit bericht vormt geen enkele licentie om welk Merk in eigendom van NetSuite dan ook te gebruiken. Rechten of een licentie om welk Merk in eigendom van NetSuite dan ook te gebruiken kunnen alleen worden toegekend via een formele schriftelijke licentieovereenkomst die door een bevoegde functionaris van NetSuite is ondertekend. Afgezien van een dergelijke schriftelijke overeenkomst is geen enkele werknemer van NetSuite ertoe bevoegd om rechten te verlenen of hulp te bieden bij het gebruik van een Merk in eigendom van NetSuite. Elke dergelijke poging om rechten te verlenen, of een daaraan gerelateerde belofte, of ondersteuning is ongeldig; er kan geen beroep op worden gedaan.